Zkoušky

Datum           Místo Zkouška Stopa Poslušnost Spec.cviky Známka
    30.04.2011     Častolovice ZOP - 45 47 Výborně
11.07.2011 Luková ZZO - 50 Prospěl Prospěl
17.9.2011 Žamberk BH - 42 Obstál Obstál
8.-9.9.2012 MČR MP Podlešín ZMMP 35 36 39 Uspokojivě
23.09.2012 Žamberk FPr 1 87 - - Dobře
20.10.2012 Častolovice ZPU-1 - 88 47 Velmi dobře
10.11.2013 Častolovice ZMP1 89 86 80 Dobře
    19.07.2015 Luková   ZMP1   94       86       88 Dobře